Dokumentárne fotografie

Na Slovensku po slovensky

Obrazová reportáž Na Slovensku po slovensky podáva správu o stave a nálade v súčasnej spoločnosti. Symptómy krízy a frustrácie sú čoraz naliehavejšie a nachádzame ich nielen v správaní ľudí, ale aj v každodenných situáciách.

Sú ilustráciou toho, ako sa pod nátlakom udalostí pomaly, ale isto menia aj jednoduchí ľudia a prostredie, v ktorom žijú. Fotografie vznikali v priebehu roka v rôznych miestach Slovenska.

Pupak Na Slovensku po slovensky 2016 0001Pupak Na Slovensku po slovensky 2016 0002Pupak Na Slovensku po slovensky 2016 0003Pupak Na Slovensku po slovensky 2016 0004Pupak Na Slovensku po slovensky 2016 0005Pupak Na Slovensku po slovensky 2016 0006Pupak Na Slovensku po slovensky 2016 0007Pupak Na Slovensku po slovensky 2016 0008Pupak Na Slovensku po slovensky 2016 0009

Podobné projekty


Napíš mi

© 2023 Marek Pupák